Želmíra Mikulcová

Želmíra Mikulcová

Želmíra Mikulcová

Umelecké remeslá, výtvarná výchova
  • Výtvarný odbor

Študovala na strednej umelecko-priemyselnej škole (ŠUP) v Bratislave v rokoch 1977 – 1981, so špecializáciou na textilný odbor pod vedením profesoriek Absolonovej a Mancovej. V prvých dvoch rokoch štúdia prešla odbormi ako fotografia pod vedením Jána Krížika, grafika pod vedením Karla Absolóna, písmo pod vedením Jaroslava Jana Králíka. 

Po skončení štúdia spolupracovala s filmovým architektom Antonom Krajčovičom na maskách k filmu Sváko Ragan. Výsledkom ich spolupráce sú aj tapisérie vyhotovené pre hotel LUX v Banskej Bystrici.

V súčastnosti pôsobí na základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského ako pedagóg výtvarného odboru a špecializuje sa na tvorbu v oblasti umeleckých remesliel. Na jej vyučovaní sa žiaci oboznámia so základmi drotárstva, šperkárstva, práce s textilom (bábky, hračky, výšivka, dekoratívne a úžitkové predmety), drevom, papierom, hlinou a inými materiálmi.

Súčasťou jej portfólia sú vyhotovené kostýmy k realizovaným muzikálom „Anjelské rozprávky” a  „Hračky”, ktoré na ZUŠ šila. Svoju autorskú výtvarnú tvorbu realizuje v oblasti textilu.