Mgr. art. Martin Vanko, DiS. art.

 Mgr. art. Martin Vanko, DiS. art.

Mgr. art. Martin Vanko, DiS. art.

Výtvarná výchova
  • Výtvarný odbor

Martin Vanko sa narodil 31.12.1988 v Martine. V rokoch 2004- 2008 navštevoval Strednú umeleckú školu v Kremnici, odbor zlatník a strieborník. V rokoch 2008 - 2014 absolvoval magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave. Bakalárske vzdelanie získal v ateliéri Kov a šperk, a magisterské v ateliéri Keramiky, za absolventskú prácu získal cenu rektora.

Počas vysokej školy začal navštevovať konzervatórium v Bratislave, odbor Jazzová gitara. V roku 2018 ukončil školu absolutoriom a naďalej študuje na tejto škole špecializáciu v oblasti "aranžovanie jazzovej a populárnej hudby.

Martin v súčasnosti pôsobí ako výtvarník, šperkár a keramik, a zároveň aj ako profesionálny hudobník, gitarista a pedagóg na základných umeleckých školách.