Mgr. art. Lucia Littera

Mgr. art. Lucia Littera

Mgr. art. Lucia Littera

Výtvarná výchova, elokované pracovisko ZŠ Dubová
  • Výtvarný odbor

Lucia Littera vyštudovala odbor Dizajn a tvarovanie dreva na ŠÚV J. Vydru v Bratislave pod vedením Mariána Hubu. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Industrial dizajn u Doc. Ferdinanda Chrenku. Popri štúdiu dizajnu absolvovala tiež stáže v ateliéri keramiky a vrámci programu Erazmus jeden semester na Hochschule für Gestaltung vo Pforzheime v Nemecku. Počas štúdia absolvovala workshopy s dizajnérmi a architektami a neskôr niektoré workshopy sama organizovala (napr. Modrotlačový workshop s Petrom Trnkom a žiakmi ŠÚV J. Vydru).

Po skončení školy a absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia vo výtvarnom odbore pracovala ako pedagóg odborných predmetov na oddelení Dizajn a tvarovanie dreva na ŠÚV v Bratislave. V súčasnosti učí na výtvarnom odbore ZUŠ Kowalského na elokovanom pracovisku ZŠ Dubová, kde vedie žiakov rôzneho veku k spoznávaniu výtvarných techník.

Popri tom sa venuje vlastnej tvorbe v oblasti dizajnu šperkov.