Bc. Hana Juhász Muchová

Bc. Hana Juhász Muchová

Bc. Hana Juhász Muchová

Vedúca výtvarného odboru
  • Výtvarný odbor

Hana Juhász Muchová vyštudovala školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (ŠÚV), odbor propagačná grafika v rokoch 1995 – 1998.

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti grafického dizajnu, kde pracovala vo viacerých reklamných agentúrach ako art director v časovom horizonte od roku 1998 do roku 2012. Viacerým významným firmám vytvorila C. I. (Corporate identity) od lôg po tlačoviny menšieho a väčšieho formátu, ktoré tvoria časť jej portfólia.

Ukončené bakalárske štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského si v súčasnej dobe dopĺňa o magisterský stupeň odbor výtvarná edukácia. Umelecká tvorba vytvarníčky a grafickej dizajnérky je momentálne zameraná na sochársku a maliarsku činnosť. Venuje sa naďalej produkcii z oblasti grafického dizajnu, ktorý na ZUŠ vyučuje. Doplňujúcimi aktivitami popri umeleckej činnosti sú fotografia, voľná grafika, arteterapia.

Absolvované kurzy: pod vedením akad. mal. Alexandra Švarca, doc. akad. mal. Stanislava Harangóza, akad. soch. Alojza Drahoša PhD., doc. akad. mal. Martina Činovského ArtD., PhD., Mgr. Pavla Breiera ArtD., prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej PhD. Mgr. art. Anabely Sládek ArtD., Mgr. art. Martina Ševčoviča ArtD., doc. Mgr. art. Xénie Bergerovej ArtD.

tel.č.: +421 907 503 861