Pedagógovia

Pedagógovia

Výtvarný odbor

Bc. Hana Juhász Muchová

Bc. Hana Juhász Muchová

Vedúca výtvarného odboru

Bc. Hana Juhász Muchová
Želmíra Mikulcová

Želmíra Mikulcová

Umelecké remeslá, výtvarná výchova

Želmíra Mikulcová
Mgr. art. Lucia Littera

Mgr. art. Lucia Littera

Výtvarná výchova, elokované pracovisko ZŠ Dubová

Mgr. art. Lucia Littera
 Mgr. art. Martin Vanko, DiS. art.

Mgr. art. Martin Vanko, DiS. art.

Výtvarná výchova

Mgr. art. Martin Vanko, DiS. art.