O Výtvarnom odbore

O Výtvarnom odbore

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú hlavné výtvarné disciplíny ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, 
tvorba objektu, dekoratívne činnosti a taktiež grafický dizajn.
    Žiaka vedieme k rozvíjaniu svojich schopností, nadania a vkusu v oblasti výtvarného umenia. Spoločne sa snažíme hľadať význam slova krása, pracovať s plochou, priestorom, líniou a farbou. Pochopiť význam svetla, kontrast, rytmus a harmóniu vo výtvarnom diele. Žiak si počas štúdia má možnosť vyskúšať prácu s mnohými materiálmi a médiami. Môže tak spoznávať čo ho baví a zároveň sa tým v prípade záujmu pripravuje na talentové skúšky na výtvarných školách.
    So žiakmi sa pravidelne s úspechom zúčastňujeme výtvarných súťaží a spolupracujeme aj s ostatnými odbormi ZUŠ. Organizujeme výstavy a vernisáže, na ktorých si rodina a verejnosť má možnosť pozrieť práce talentovaných detí. Naším veľkým úspechom sú mimoriadne talentovaní žiaci prijatí na stredné odborné školy s výtvarným zameraním.

Štúdium výtvarného odboru na ZUŠ sa delí na:

Prípravné

typ A - trvá 2 roky a zaraďujeme doň deti od 5 rokov

typ B - trvá 1 rok a zaraďujeme doň hlavne prvákov zo základných škôl

1. stupeň základného štúdia

trvá 8 rokov - 4 roky ISCED IB časť a 4 roky ISCED 2B časť

2. stupeň základného štúdia

trvá 4 roky

Štúdium pre dospelých

trvá 4 roky

V prípade, že sa žiak pripravuje na profesionálnu dráhu, je ho možné podľa Štátneho vzdelávacieho programu zaradiť do rozšíreného štúdia.