Mgr. art. Zuzana Reháková

Mgr. art. Zuzana Reháková

Mgr. art. Zuzana Reháková

pedagóg
  • Tanečný odbor
  • Klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, tanečná príprava

Mgr. art. Zuzana Reháková začala s tancom na základnej umeleckej škole a neskôr absolvovala štúdium na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, v predmete Klasický tanec pod vedením prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD. a v predmete Ľudový tanec pod vedením Mgr. art. Táni Lapinovej. Zúčastňovala sa tu medzinárodných projektov a účinkovala v niekoľkých tituloch Slovenského národného divadla (Korzár, Spiaca krásavica, Luskáčik a iné.). V rokoch 2012-2017 študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde získala titul v odbore Tanec pre deti a mládež. Zároveň pedagogicky pôsobila na SZUŠ Mierová v Bratislave, pohybovom štúdiu Fit&Fun, klube modernej gymnastiky Danubia a na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave, kde pracuje doteraz. V roku 2018 nastúpila na doktorandské štúdium VŠMU.