Dorota Bystrianska

Dorota Bystrianska

Dorota Bystrianska

pedagóg
  • Tanečný odbor
  • Ľudový tanec, džezový tanec

Dorota Bystrianska je absolventkou Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici - odbor tanec. Tanečne sa rozvíjala vo folklórnych súboroch Urpín v Banskej Bystrici a Technik v Bratislave. Účinkuje taktiež ako externá súčasť baletného súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. Aktuálne študuje na Vysokej škole múzických umení  v Bratislave, odbor Ľudový tanec a pôsobí ako tanečníčka v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK) v Bratislave.