Tanečný odbor

RADOSŤ Z TANCA!

O Tanečnom odbore

V našom odbore vzdelávame a vychovávame mladých ľudí v oblasti tanečného umenia s dlhoročnou tradíciou. Okrem fyzických schopností, koordinácie mysle s pohybom a teoretických poznatkov sa žiaci učia zodpovednosti, disciplíne a pozitívnemu vzťahu ku kultúre a umeniu.

Tanečný odbor otvára priestor kreativite, vzdelávaniu, budovaniu pevnej vôle a zdravého sebavedomia. Práca v kolektíve podporuje komunikáciu, vytvára a utužuje medziľudské vzťahy od útleho detstva až po dospelosť.

Štúdium majú možnosť absolvovať deti predškolského, mladšieho a staršieho školského veku, ale rovnako aj adolescenti a dospelí. Absolvujú u nás pohybovú prípravu, techniku klasického tanca (balet), ľudového a jazzového tanca. Vo vyšších ročníkoch pribúdajú náročnejšie techniky moderného tanca - technika J. Limóna a súčasný tanec.

Prípravné štúdium

typ A - trvá 1 rok a zaraďujeme doň deti od 5 do 6 rokov

typ B - trvá 1 rok a zaraďujeme doň hlavne prvákov zo základných škôl

1. stupeň základného štúdia

trvá 8 rokov - 4 roky ISCED IB časť a 4 roky ISCED 2B časť

2. stupeň základného štúdia

trvá 4 roky

Súbor EVERYONE

Kde sa vyučuje?
  • ZUŠ Laurinská 20
  • ZUŠ - Šancová 39/A (GPS 48.158589, 17.123504)
Absolventi a tradícia vzdelávania

Cieľom tanečného odboru je predovšetkým vychovávať ľudí s láskou k umeniu a sme hrdí, že mnohí naši absolventi rozvíjajú svoju profesionálnu kariéru na tanečných konzervatóriách a vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vďačíme za to predovšetkým pevným základom tanečného vzdelávania, ktoré vybudovala Mgr. art. Helena Žitňanová, ArtD. Učebné osnovy, ktoré so skupinou ďalších pedagógov vytvorila, sú od roku 1995 schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Roky boli predávané ďalším generáciám pedagógov na pôde Vysokej školy múzických umení. Naši súčasní pedagógovia nie sú výnimkou a osvedčené postupy aplikujú v praxi. 

Tanečné osobnosti, ktoré vychovala  Mgr. art. Helena Žitňanová, ArtD.

Juraj Letenaj, Marta Poláková, Adriana Šaškovičová, Katarína Synková, Zora Martnicová, Táňa Janecová, Janetta Borhyová, Carmen Passiarová, Anna Sedláčková, Jana Kekeňáková, Katarína Hasprová a mnohí ďalší.

Absolventi tanečného odboru ZUŠ J. Kowalského

Ján Ďurovčík, Eva Klimačková, Katarína Mojžišová, Jana Némethová, Jana Mrázová, Michaela Motlochová, Zdenka Sviteková, Anna Caunerová...

Títo a mnohí ďalší úspešní tanečníci doteraz aktívne pôsobia na rôznych postoch na poli tanečného umenia. Z našich najmladších absolventov pokračujú v štúdiu tanca Alexandra Veselá a Marcel Chlpík.

Od roku 2015 vedie tanečný odbor Mgr.art. Veronika Pohančeníková a pretrváva v dlhodobej tradícií spôsobu výučby. Dôkazom je množstvo ocenení z tanečných súťaží a pravidelné hosťovanie tanečného odboru na verejných prezentáciách ako napríklad v programe Vianočných trhov, na festivaloch Bratislava pre všetkých, ZUŠ Open, medzinárodných koncertoch, ale samozrejme aj organizácia vlastných celovečerných akadémií.

Prihláste sa do školského Newslettera

Dostávajte Novinky z našej školy a zaujímavé informácie priamo do svoje e-mailovej schránky.