Úspechy žiakov literárno-dramatického odboru

Úspechy žiakov literárno-dramatického odboru

 

2015 

- krajská súťaž detských divadelných súborov "Stretnutie s malou Táliou" - 1. miesto (predstavenie Friends)

- festival Scénická žatva - 2.miesto (predstavenie Friends)

 

2016

- krajská súťaž detských divadelných súborov "Stretnutie s malou Táliou" - 3. miesto (predstavenie DaSiNaMaBaViSaSaDoDo 2015)

- súťažný festival pantomímy a pohybového divadla PAN - 2. miesto (predstavenie Každý z nás má v sebe Šobuľa)

- Celoslovenský festival neprofesionálneho divadla a prednesu Divadelná tehlička - 1. miesto v kategórii činohra SŠ a ZUŠ od 15 rokov (predstavenie Haló, tu sme!)

- Celoslovenský festival neprofesionálneho divadla a prednesu Divadelná tehlička - 1. miesto v kategórii pohybové divadlo (predstavenie Každý z nás má v sebe Šobuľa)

- Celoslovenský festival neprofesionálneho divadla a prednesu Divadelná tehlička - cena za kostýmy (predstavenie Každý z nás má v sebe Šobuľa)

- Celoslovenský festival neprofesionálneho divadla a prednesu Divadelná tehlička - cena za herecký výkon žiaka Ľuboša Janáka

 

2017

- krajská súťaž detských divadelných súborov "Stretnutie s malou Táliou" - (predstavenie svetlo.tma)

- krajská súťaž mladých a dospelých "Divadelné konfrontácie" - 3.miesto s postupom na celoštátnu prehliadku FEDIM (predstavenie svetlo.tma)

 

 

Žiaci (absolventi LDO), ktorí pokračujú na profesionálnej úrovni v umení: 

 

Ľuboš Janák (VŠMU, Divadelná fakulta, bábkoherectvo)

Mário Houdek (VŠMU, Divadelná fakulta, bábkoherectvo)

Marek Šarluška (VŠMU, Filmová a televízna fakulta, scenáristika)

Tereza Mandzáková (VŠMU, Divadelná fakulta, herectvo)

Pavlína Oklešteková (VŠMU, Divadelná fakulta, réžia a dramaturgia)

Ráchel Matejovičová (Štátne konzervatórium, hudobno-dramatický odbor)

Alexandra Haňdiaková (Štátne konzervatórium, hudobno-dramatický odbor)