Pedagógovia

Pedagógovia

literárno-dramatický odbor

Mgr. art. Miroslav Mihálek

Mgr. art. Miroslav Mihálek

vedúci literárno - dramatického odboru

Mgr. art. Miroslav Mihálek
Mgr. Petra Pazerová, DiS.art

Mgr. Petra Pazerová, DiS.art

elokované pracovisko ZŠ Dubová