O Literárno-dramatickom odbore

O Literárno-dramatickom odbore

Súbor Čiarový kód

 

Čiarový kód založila Mgr. art. Petra Turčáková, ktorá vychovávala žiakov umeniu od útleho veku. Výrazným predstavením bolo FRI(end), ktoré získalo na rôznych súťažiach skvelé umiestnenia. Neskôr preberá súbor Mgr. art. Miroslav Mihálek. 

Súbor navštevujú žiaci od 5 - 18 rokov. 

Žiaci tvoria predstavenia, zúčastňujú sa na rôznych súťažných prehliadkach, z ktorých si odnášajú zaujímavé ceny (viac info v sekcii Úspechy žiakov LDO).

Absolventi LDO sa dostávajú na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. Okrem toho sa absolventi môžu uplatniť aj v rôznych divadelných súboroch.   

 

 

 

P. uč. Mgr.art. Miroslav Mihálek; trieda č.47