Rozvrhy skupinového vyučovania HO

Rozvrhy skupinového vyučovania HO

Rozvrh hudobnej náuky a prípravnej hudobnej výchovy (typu A, B)

 PONDELOK
Mgr. Viliam Udič

UTOROK
Mgr. Viliam Udič
*Mgr. Katarína Halinkovičová
STREDA
Mgr. Viliam Udič
ŠTVRTOK
Mgr. Viliam Udič
*Mgr. Katarína Halinkovičová
**Mgr. Gabriela Badinová
PIATOK
Mgr. Viliam Udič

14:00 - 14:45
3/1B (3.B)

14:00 - 14:45
2/1B (2.B)
13:50 - 14:35
1/1B (1.A)
14:00 - 14:45
4/1B (4.B)
14:10 - 15:20
1/2B (5.A)

14:50 - 16:00
3/2B (7.B)

14:45 - 15:55
3/2B (7.A)
14:40 - 15:25
1/1B (1.B)
*15:45 - 16:30
PŠ A II. ročník (trieda č. 46)
15:20 - 16:30
2/2B (6.A)

16:00 - 16:45
2/1B (2.A)

16:00 - 16:45
3/1B (3.A)
15:25 - 16:10
4/1B (4.A)
**16:35 - 17:20
Absolventi PHV typu A (1.A1)
 
16:45 - 17:55
1/2B (5.A)
*16:00 - 17:10
A I. ročník (trieda č. 46)
16:15 - 17:45
PŠ (PHV typu B)
   

Rozvrh hudobnej náuky na stiahnutie (pdf)