Mgr. art. Tomáš Rojček

Mgr. art. Tomáš Rojček

Mgr. art. Tomáš Rojček

pedagóg - kompozícia, hudobná náuka
  • Hudobný odbor - oddelenie hudobnej náuky a kompozície

prípravná hudobná výchova A, základy hudobnej kompozície, kompozícia