Bc. Renáta Beňovičová

Bc. Renáta Beňovičová

Bc. Renáta Beňovičová

zástupkyňa riaditeľa, vedúca PK spev, pedagóg - spev
  • Hudobný odbor - spevácke oddelenie

Spev