Mgr. art. Peter Nágel

Mgr. art. Peter Nágel

Mgr. art. Peter Nágel

pedagóg - klavír
  • Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov

hra na klavíri

Peter Nágel je absolventom VŠMU v Bratislave v odbore hra na klavíri (trieda prof. Idy Černeckej). Pravidelne sa objavuje na koncertných pódiách doma (Bratislavské hudobné slávnosti, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach) i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko). Sólisticky účinkoval so Slovenskou Filharmóniou, ŠKO Žilina a Banskobystrickým komorným orchestrom. Okrem štúdia na VŠMU absolvoval aj stážový pobyt na JAMU v Brne a má na konte CD nosič vo viedenskom vydavateľstve Gramola.

Pravidelne účinkuje v klavírnom duu s klaviristkou Zuzanou Vontorčíkovou. Dvojica sa okrem interpretácie diel pre dva klavíry venuje aj štvorručnej hre.
V súčasnosti je okrem pedagogického pôsobenia na ZUŠ J. Kowalského aj študentom doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave (prof. Ida Černecká) a predsedom Spolku koncertných umelcov.