Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD.

Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD.

Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD.

Vedúci PK Hra na klavíri, pedagóg - klavír
  • Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov

hra na klavíri

 

Ladislav Patkoló sa venuje hre na klavíri od svojich 4 rokov. Profesionálne základy získal na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Milana Pacovského. V roku 2006 bol prijatý na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde absolvoval bakalárske a magisterské štúdium u Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. Počas štúdií na VŠMU sa zúčastnil študijného pobytu v Dánskom kráľovstve na Royal Academy of Music v Aarhuse, kde získaval cenné skúsenosti v triede Anne Øland. Na VŠMU pokračoval aj v doktorandskom štúdiu, kde pod vedením Idy Černeckej úspešne obhájil titul „artis doctor“.

Patkoló sa od malička úspešne zúčastňoval celoslovenských i medzinárodných súťaží.

Bol ocenený Cenou rektora VŠMU, Cenou Jána Betáka a Pamätným listom Svätého Gorazda.

Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaných klaviristov a pedagógov ako Irina Osipova, Valentina Berman, Ivan Klánský, Patrizia Prati, Viera Fischer, Drahomíra Biligová. Spolupracoval so Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, dirigentami ako Douglas Bostock či Oliver Dohnányi. Koncertoval v rôznych krajinách Európy (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Dánsko).

Na ZUŠ Júliusa Kowalského vyučuje hru na klavíri a je vedúcim odboru klávesových nástrojov. Pedagogicky pôsobí aj na Katedre klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.