Mgr. art. Ladislav Kamocsai

Mgr. art. Ladislav Kamocsai

Mgr. art. Ladislav Kamocsai

riaditeľ, vedúci oddelenia strunových nástrojov, hra na gitare
  • Hudobný odbor - oddelenie strunových nástrojov

Vyštudoval hru na gitare na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša, Topoľčany, v triede Jerzyho Lebidu a na Vysokej škole múzických umení, Bratislava, v triede Martina Krajča. 

Absolvoval majstrovské kurzy v Banskej Štiavnici pod vedením Pavla Steidla a hodiny a prednášky u gitaristov a pedagógov ako Marco Socías, Paolo Pegoraro, Luciano Contini, Fabio Zanon, Carlo Domeniconi, či Costas Cotsiolis.

Hru na gitare vyučuje od roku 2007.