Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

vedúca PK hra na husle, pedagóg - husle, špeciálna hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu A
  • Hudobný odbor - špeciálna hudobná výchova
  • Hudobný odbor - oddelenie sláčikových nástrojov
  • Hudobný odbor - oddelenie hudobnej náuky a kompozície

Oddelenie sláčikových nástrojov
Oddelenie hudobnej náuky a kompozície
Špeciálna hudobná výchova

Hra na husliach, špeciálna hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu A, vedúca PK hra na husle

Jej osobnou a profesionálnou iniciatívou vznikla hudobná trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde okrem individuálneho štúdia na nástrojoch deti hrajú aj vo vlastnej hudobnej skupine Noty do nôt.

Telefón:
0948 300 464
0910 273 669