Mgr.art. Dana Gaálová

Mgr. art. Dana Gaálová

Mgr.art. Dana Gaálová

pedagóg - klavír
  • Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov

hra na klavíri

Mgr.art Dana Gaálová študovala hru na klavíri najprv na Konzervatóriu v Bratislave, v triede prof. Mgr.art B. Starostovej. Po ukončení štúdia, v šk.roku 2001/2002 bola prijatá na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde študovala v triede Prof. D. Varínskej. Po ukončení VŠMU, s rozšíreným štúdiom pedagogického zamerania, sa venovala ďalšiemu dovzdelávaniu na Metodickom centre v Bratislave, ktoré ukončila 1. atestačnou skúškou na jar 2008. 
Absolvovala tiež štúdium hry na čembale v triede Prof. R. Gráca a rozšírené štúdium komornej hry v triede Prof. E. Haendlerovej. V rámci komornej hry spolupracovala aj s Moyzesovým kvartetom a bolo realizovaných niekoľko koncertov v rámci doobedňajších matine v Mirbachovom paláci.