Mgr. Dagmar Prokešová

Mgr. Dagmar Prokešová

Mgr. Dagmar Prokešová

Vedúca PK violončela a harfy, pedagóg - violončelo
  • Hudobný odbor - oddelenie sláčikových nástrojov

hra na violončele

 

Študovala:

Konzervatórium, Bratislava, 1982

Pedagogická fakulta UK, Bratislava, 2005

 

Pracovala:

1978 -1982 - LÚČNICA - člen orchestra súboru

1982 -1983 - ÚDPMKG, Bratislava - umelecký vedúci orchestra mládeže

1983 -1988 - Slezské divadlo, Opava - člen orchestra

1989 -1991 - Komorná opera, Bratislava - člen orchestra

1991 - ZUŠ J. Kowalského - pedagóg hry na violončelo, orchestrálna hra (2003 - 2018 -  riaditeľka školy)