Pedagógovia

Pedagógovia

Hudobný odbor - spevácke oddelenie

Mgr. art. Hana Friedová, ArtD.

Mgr. art. Hana Friedová, ArtD.

pedagóg - spev

Mgr. art. Hana Friedová, ArtD.
Mgr. Michaela Duračková

Mgr. Michaela Duračková

pedagóg - spev

Mgr. Michaela Duračková
Mgr. art. Veronika Pažítková Veselovská

Mgr. art. Veronika Pažítková Veselovská

pedagóg - spev

Mgr. art. Veronika Pažítková Veselovská
Barbora Michalcovská, DiS. art.

Barbora Michalcovská, DiS. art.

pedagóg - spev

Barbora Michalcovská, DiS. art.
Bc. Renáta Beňovičová

Bc. Renáta Beňovičová

zástupkyňa riaditeľa, vedúca PK spev, pedagóg - spev

Bc. Renáta Beňovičová

Hudobný odbor - oddelenie hudobnej náuky a kompozície

Mgr. Viliam Udič

Mgr. Viliam Udič

zástupca riaditeľa, vedúci PK Hudobná náuka a kompozícia, pedagóg - hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu B, hra na klavíri, solfeggio

Mgr. Viliam Udič
Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

vedúca PK hra na husle, pedagóg - husle, špeciálna hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu A

Mgr. Gabriela Badinová
Mgr. art. Tomáš Rojček

Mgr. art. Tomáš Rojček

pedagóg - kompozícia, hudobná náuka

Mgr. art. Tomáš Rojček
Mgr. Katarína Halinkovičová

Mgr. Katarína Halinkovičová

pedagóg - klavír, hudobná náuka

Mgr. Katarína Halinkovičová
Silvie Hanzlíková, DiS. art.

Silvie Hanzlíková, DiS. art.

pedagóg - klavír, hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu B

Silvie Hanzlíková, DiS. art.

Hudobný odbor - špeciálna hudobná výchova

Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

vedúca PK hra na husle, pedagóg - husle, špeciálna hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu A

Mgr. Gabriela Badinová

Hudobný odbor - oddelenie dychových nástrojov

Mgr. Veronika Zaťková

Mgr. Veronika Zaťková

pedagóg - flauta

Mgr. Veronika Zaťková
Mgr. Mária Gáliková DiS. art.

Mgr. Mária Gáliková DiS. art.

pedagóg - flauta, saxofón, klarinet

Mgr. Mária Gáliková DiS. art.
Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.

Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.

pedagóg - flauta, saxofón, trúbka, lesný roh

Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.
Iuliia Rabchevska

Iuliia Rabchevska

pedagóg - flauta

Iuliia Rabchevska

Hudobný odbor - oddelenie strunových nástrojov

Mgr. art. Ladislav Kamocsai

Mgr. art. Ladislav Kamocsai

riaditeľ, vedúci oddelenia strunových nástrojov, hra na gitare

Mgr. art. Ladislav Kamocsai
Mgr. art. Zsófia Hrtyan

Mgr. art. Zsófia Hrtyan

pedagóg - gitara

Mgr. art. Zsófia Hrtyan
Bc. Jozef Maslák DiS. art.

Bc. Jozef Maslák DiS. art.

pedagóg - gitara

Bc. Jozef Maslák DiS. art.
Emília Nádlerová DiS. art.

Emília Nádlerová DiS. art.

pedagóg - harfa, keltská harfa, klavír

Emília Nádlerová DiS. art.
Lukáš Rubaninský

Lukáš Rubaninský

pedagóg - gitara

Lukáš Rubaninský
Mgr. art. Martin Vanko DiS art.

Mgr. art. Martin Vanko DiS art.

pedagóg - elektrická gitara

Mgr. art. Martin Vanko DiS art.

Hudobný odbor - oddelenie klávesových nástrojov

Mgr. Viliam Udič

Mgr. Viliam Udič

zástupca riaditeľa, vedúci PK Hudobná náuka a kompozícia, pedagóg - hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu B, hra na klavíri, solfeggio

Mgr. Viliam Udič
Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD.

Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD.

Vedúci PK Hra na klavíri, pedagóg - klavír

Mgr. art. Ladislav Patkoló, ArtD.
Mgr. Alica Ďurišová

Mgr. Alica Ďurišová

pedagóg - klavír

Mgr. Alica Ďurišová
Mgr. Nadiya Rabchevska

Mgr. Nadiya Rabchevska

pedagóg - klavír

Mgr. Nadiya Rabchevska
Mgr. art. Dana Gaálová

Mgr. art. Dana Gaálová

pedagóg - klavír

Mgr. art. Dana Gaálová
Mgr. art. Peter Nágel

Mgr. art. Peter Nágel

pedagóg - klavír

Mgr. art. Peter Nágel
Mgr. art. Anela Čindrak

Mgr. art. Anela Čindrak

pedagóg - akordeón, klavír

Mgr. art. Anela Čindrak
Tadeáš Golec

Tadeáš Golec

pedagóg - klavír

Tadeáš Golec
Mgr. Katarína Halinkovičová

Mgr. Katarína Halinkovičová

pedagóg - klavír, hudobná náuka

Mgr. Katarína Halinkovičová
Silvie Hanzlíková, DiS. art.

Silvie Hanzlíková, DiS. art.

pedagóg - klavír, hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu B

Silvie Hanzlíková, DiS. art.
Mgr. art. Klaudia Kosmeľová

Mgr. art. Klaudia Kosmeľová

pedagóg - klavír

Mgr. art. Klaudia Kosmeľová
Emília Nádlerová DiS. art.

Emília Nádlerová DiS. art.

pedagóg - harfa, keltská harfa, klavír

Emília Nádlerová DiS. art.
Mgr. Beatrica Smolinská DiS. art.

Mgr. Beatrica Smolinská DiS. art.

pedagóg - klavír

Mgr. Beatrica Smolinská DiS. art.
Mgr. art. Mayuko Takine

Mgr. art. Mayuko Takine

pedagóg - klavír

Mgr. art. Mayuko Takine

Hudobný odbor - oddelenie sláčikových nástrojov

Mgr. Gabriela Badinová

Mgr. Gabriela Badinová

vedúca PK hra na husle, pedagóg - husle, špeciálna hudobná náuka, prípravná hudobná výchova typu A

Mgr. Gabriela Badinová
Mgr. art. Daniel Baran

Mgr. art. Daniel Baran

pedagóg - violončelo

Mgr. art. Daniel Baran
Mgr. art. Marián Hrubý

Mgr. art. Marián Hrubý

pedagóg - husle

Mgr. art. Marián Hrubý
Zuzana Klimantová DiS. art.

Zuzana Klimantová DiS. art.

pedagóg - husle, viola

Zuzana Klimantová DiS. art.
Mgr. art. Jozef Ostrolucký

Mgr. art. Jozef Ostrolucký

pedagóg - husle, viola

Mgr. art. Jozef Ostrolucký
Mgr. Dagmar Prokešová

Mgr. Dagmar Prokešová

Vedúca PK violončela a harfy, pedagóg - violončelo

Mgr. Dagmar Prokešová

Hudobný odbor - oddelenie bicích nástrojov

Lic. Jozef Ragan

Lic. Jozef Ragan

pedagóg - bicie nástroje

Lic. Jozef Ragan

Hudobný odbor - korepetícia

Takako Šereš

Takako Šereš

korepetícia

Takako Šereš