Študijné odbory

Študijné odbory

Naša ZUŠ ponúka štúdium v štyroch odboroch:

Hudobný odborTanečný odborLiterárno-dramatický odbor a Výtvarný odbor