Pracoviská ZUŠ

Pracoviská ZUŠ

Laurinská 20

Na Laurinskej ulici sídli hlavné pracovisko ZUŠ J. Kowalského. Nájdete tu riaditeľstvo a vyučujú sa tu:

  • hudobný,
  • tanečný,
  • výtvarný,
  • literárno-dramatický odbor

;


Šancová 39/A

Na Šancovej ulici môžete navštevovať:

  • tanečný,
  • výtvarný,

Ešte stále je možnosť sa prihlásiť! Informujte sa mailom: zusjkowalskeho@gmail.com


Dubová 1

Na Dubovej ulici nás nájdete v bude Základnej školy Dubová. Vyučujú sa tu odbory:

  • hudobný,
  • výtvarný