Novinky

III. miesto na súťaži Inštitútu Gustava Mahlera

Srdečne gratulujeme Rebeke Lesan a jej pani učiteľke Mgr. Dagmar Prokešovej k 3. miestu na súťaži Inštitútu Gustava Mahlera v Jihlave! Poďakovanie patrí aj pani korepetítorke Takako Šereš!

Vianočný stromček žiakov Výtvarného odboru

Žiaci Výtvarného odboru sa zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobený vianočný stromček a získali krásne II. miesto.

Vianočný les, ktorý tvoria stromčeky vyzdobené žiakmi a študentmi z bratislavských...

I. miesto v súťaži Prešporský Paganini

Naša žiačka Valéria Argunová, pod pedagogickým vedením Mgr. Gabriely Badinovej, sa v súťaži Prešporský Paganini 2018 umiestnila na I. mieste.

ĎAKUJEME za krásnu reprezentáciu školy!

II. miesto v súťaži PAN

Žiaci Literárno-dramatického odboru pod vedením pána učiteľ Mgr. art. Miroslava Miháleka, získali na súťaži PAN v Liptovskom Mikuláši
II. miesto v kategórii improvizácia.

ĎAKUJEME za krásnu...