Blog

BLOG - Život je cesta k plneniu snov

11. 1. 2019

Všetci ich máme od detstva. Veľké, menšie, stále nové a nové. Umelecká škola je úžasný priestor pre naplnenie mnohých takých snov. Vedieť hrať na hudobný nástroj,  v rytme krásnej hudby tancom vyjadriť emócie, namaľovať, vymodelovať , stvárniť divadelnú postavu. . . . . . všetci sme touto cestou prešli.