Blog

Ako to bolo a je s integráciou na našej ZUŠ

7. 3. 2019

Ako to bolo - niečo z histórie:Integrácia talentovaných deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej  ako deti so ŠVVP) sa na našej ZUŠ začala v roku 2003.

BLOG - Život je cesta k plneniu snov

11. 1. 2019

Všetci ich máme od detstva. Veľké, menšie, stále nové a nové. Umelecká škola je úžasný priestor pre naplnenie mnohých takých snov. Vedieť hrať na hudobný nástroj,  v rytme krásnej hudby tancom vyjadriť emócie, namaľovať, vymodelovať , stvárniť divadelnú postavu. . . . . . všetci sme touto cestou prešli.